Om Tysktime

Velkommen til Tysktime!

Bloggen du nå stifter bekjentskap med er et ektefødt barn av en lidenskap. Denne handler om en over snittet sterk interesse for et stort land midt i Europa, og om folkene som bor der og har bodd der: Tyskland og tyskerne. Den handler om historien – dels tragisk og grusom, dels løfterik og fremtidsrettet. Den handler om litteraturen, filosofien og politikken, men også om hverdagsliv, mentaliteter, landskaper, språk, og for den saks skyld – om fotballen.

karsten

Interessen har utviklet seg gradvis gjennom mer enn 30 års nærkontakt, herunder to lengre opphold på slutten av 80-tallet (Köln) og 00-tallet (Tübingen). I tillegg kommer langtidsvirkningen av tyske venner og jevnlige besøk i landet, ukentlig lesning av de store ukeavisene, daglige doser dagsaviser på web, ARD og 3Sat på TV’en og mye mer. Jeg er på nerdens vis også temmelig selektiv i retning av det tyske når det gjelder inntak av skjønnlitteratur og saksprosa. I bunn ligger gode tysklærere av den gamle skole på realskole og gymnas i Ålesund på midten av 70-tallet.

I perioden 2000-2018 arbeidet jeg som avdelingsdirektør ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvorav de siste fem årene som leder av museets arbeid med det store prosjektet for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. Også min tidligere yrkesvei har i stor grad vært administrasjon og ledelse innen kulturliv og akademia. Jeg har eksamener i filosofi, sosiologi og statsvitenskap fra UiO. Min kunnskap om Tyskland er altså en god og gammeldags realkompetanse, basert på det jeg har lest, lært og opplevd de siste 30-35 år.

De siste 8-9 år har min interesse materialisert seg i en del artikler og kronikker i norske aviser – primært Klassekampen og Morgenbladet, men også VG, Vårt Land, Dag og Tid og Ny Tid. Jeg har også publisert tekster for tidsskriftet Vagant og for Goetheinstituttet. Jeg har i tillegg sendt ut jevnlige statusoppdateringer om tyske hendelser og debatter på Facebook. En del av disse er bearbeidet og lagt ut på bloggen her.

Fra 1. oktober 2018 valgte jeg å gå av med alderspensjon (AFP). Jeg gjorde dette primært for å kunne bruke enda mer av min tid til å skrive om temaer knyttet til tysk politikk, kultur og historie. Fra dette tidspunkt opptrer jeg primært under tittelen «skribent og blogger.»

Hensikten med «Tysktime» har vært å prøve ut en bredere plattform for å dele mine kunnskaper og min begeistring med noen flere av dere.  Ideen om å lage en slik blogg kommer fra min datter Ida Aalen. Jeg takker henne for at hun har hjulpet meg med å sette opp bloggløsning og design, og for å ha pushet meg til å våge og gjennomføre dette. Jeg mottar selvsagt gjerne kommentarer og synspunkter her på bloggen.

 

Karsten Aase-Nilsen