3SAT

STRAUSS MOT AUGSTEIN – «SPIEGELAFFÆREN» 1962

Den tyskspråklige TV-kanalen «3SAT» sendte i høst en høyinteressant dramatisering av den såkalte «Spiegel-affæren» i oktober 1962: Forsvarsminister Franz Josef Strauss iscenesetter ransaking av Der Spiegels redaksjonslokaler og fengsling av sjefsredaktør Rudolf Augstein og andre redaksjonelle medarbeidere med anklage om «høyforræderi». Bakgrunnen var en artikkel som avslørte Forbundsrepublikkens svake forsvarsevne, og tydeliggjorde Strauss’ ambisjoner om tysk atomopprustning og førsteslagskraft. I bakgrunnen truer Kubakrisen.

Det rettslige grunnlaget for aksjonene viste seg senere å være komplett uten hold. Protestene var massive, Strauss måtte gå og Der Spiegels opplag steg inn i himmelen. Blant historikerne er det i dag bred enighet om at Strauss’ mislykkede aksjon var en av de viktigste vendepunktene i det halvautoritære etterkrigs-Tysklands overgang til et fullverdig konstitusjonelt demokrati, med respekt for pressefriheten og uavhengige domstoler. Sjefsredaktør Augstein ble vel senere en av de fremste og mest kompromissløse forsvarerne av disse verdiene i det moderne Tyskland – og også en skikkelse med sterk symbolkraft i kraft av egen person – inntil han døde på begynnelsen av 2000-tallet.

Statsmaktens juridiske frontskikkelse i Spiegel-aksjonen var forøvrig den unge statsadvokat Siegfried Buback. Han ble senere tysk Generalbundesanwalt (riksadvokat), som i 1977 fikk et tragisk endelikt som offer for RAFs kuler. Uavhengig av selve affæren er det i en film som dette umulig å ikke la seg fascinere av det tidlige 60-tallets tidsånd, av interiørene, bilene, skrivemaskinene, sekretærene, sigarene, drikkingen – og av affærene på si.

TV som «no bullshit»-sone

En mandag i slutten av august, «Kulturzeit» i 3SAT: intervju med Katharina Wagner, direktør og kunstnerisk leder for Bayreuth-festspillene og Richards oldedatter om årets festspill og om profilen fremover; forfatterne Leon de Winter og Tahar Ben Jellon om «fortellingen om Europa» (den første av fem deler); portrett av den nigeriansk-engelsk-tyske fotografen Akinbode Akinbibiyi i Weimar, vinneren av Goethemedaljen 2016; intervju med Tysklands mest prominente politolog Herfried Münkler og hans ektefelle litteraturprofessoren Marina Münkler, som sammen har skrevet boken «Die neuen Deutschen», om hvordan Tyskland må, kan og vil lykkes med integrasjonsutfordringene. Alt dette på 45 minutter, ikke et halvt sekunds bullshit – og magasinet kommer igjen dag etter dag, år inn og år ut. Fy faen for et privilegium det er å kunne ha et inntak til dette!