Hannelore Kraft

Valget i Nordrhein-Westfalen – en oppsummering

Som noen har fått med seg var det valg i Nordrhein-Westfalen i går – Tysklands mest folkerike delstat med 3-4 ganger så mange innbyggere som Norge. Valget var på mange måter prøvesteinen på Martin Schulz’ (ny SPD-leder fra februar i år) evne til å vinne viktige valg mot Angela Merkel, og dermed også en viktig styrkeprøve foran valget på ny Bundestag i slutten av september. Det gikk ikke som håpet. Etter en pangstart for Schulz og «nye SPD» i februar og mars, er nå stillingen 3-0 i favør Merkel etter det tredje tapet i et delstatsvalg på en måned.

Valget kan oppsummeres slik:

  • Den rød-grønne regjeringen av SDP og De Grønne mister regjeringsmakten, SPD gjør sitt dårligste valg noensinne i NRW (partiets «Herzkammer» iflg. SPD selv), ministerpresident Hannelore Kraft trekker seg med umiddelbar virkning både fra partiledervervet i NRW og fra vervet som nestleder i SPD.
  • De grønne halverer sin oppslutning, utdanningsminister Löhrmann får mye av skylda.
  • CDU gjør sitt beste valg i NRW noensinne.
  • Fridemokratene, FDP, under sin karismatiske leder Christian Lindner, gjør med sine 12,6% et brakvalg.
  • Die Linke med sine 4,9% havner 0,1% under sperregrensen, og kommer dermed ikke inn i landdagen.
  • AfD oppnår 7,4% og bekrefter dermed tilbakegangen som er registrert både nasjonalt og i delstatene det siste halve året.
  • CDU oppnår knapt flertall med FDP (fordi Die Linke falt ut), men FDP er sure på CDU etter mange konfrontasjoner i valgkampen og det er derfor ikke sikkert at det ender opp med det som burde være den naturlige regjeringskonstellasjonen; både «Jamaica» (CDU, FDP og De Grønne) og storkoalisjon med SPD kan være aktuelle.

Utfra målinger gjort på valgdagen synes følgende temaer å ha vært utslagsgivende for velgernes stemmegivning, presentert i «Tagesthemen», ARD i går kveld (fritt etter humommelsen):

1) «Merkelfaktoren» – en trygg og erfaren leder i en urolig tid.
2) Indre sikkerhet – med særlig fokus på særskilt store utfordringer med innbruddsbølger i NRW de siste årene (i stor grad øst-europeiske bander), og mindre koblet opp mot «innvandringsdebattene» slik AfD ønsker å ha dem. I tillegg kommer en svært omstridt justisminister, Ralf Jæger, som bl.a. har fått mye av skylden for politisvikten under nyttårnatta i Køln; husk at politi- og justisvesen i betydelig grad er delstatenes ansvar i det føderative Tyskland.
3) Skolepolitikken – overfylte skoleklasser, en omstridt gymnasreform, integreringsproblemer i den ordinære skolen (særlig knyttet til handikappede og andre med særlig behov for tilpasning).
4) Infrastrukturpolitikken – evige køproblemer på Autobahn.

Med andre ord – ett stort og overordnet tema med nasjonal problematikk, og tre med hovedsakelig delstatsspesifikke problematikker.

Valget i Nordrhein-Westfalen – en styrkeprøve

Et ekstremt viktig valg i Tyskland i dag. Velgerne i Nordrhein-Westfalen, en delstat med 3-4 ganger som mange borgere som Norge, skal avgjøre om SPDs Hannelore Kraft får beholde makten eller om hun må overlate den til Merkels mann i NRW, Armin Laschet. Valget er viktig i seg selv, men hele det politiske Tyskland anser det også som den viktigste styrkeprøven mellom Merkel og SPD-utfordrer Martin Schulz foran valget på ny Bundestag til høsten. Taper SPD makten i sin tradisjonelle bastion langs Ruhr og Rhein, vil Schulz vei mot regjeringsmakt til høsten bli umåtelig mye tøffere enn den ellers kunne blitt. Et tap vil smerte også fordi Hannelore Kraft er en sterk og profesjonell politiker, og et av SPDs beste kort. Meningsmålingene gir de to partiene omtrent like stor oppslutning (30-31%); alt ligger dermed an til en «Kopf-an-Kopf-Rennen» helt frem til valglokalene stenger kl. 18.00 i kveld. Øvrige tendenser i målingene er FDPs sterke fremgang, De Grønnes tilbakegang, fortsatt lave scores på AfD (rundt 6%) og at Die Linke ser ut å komme inn i delstatsparlamentet igjen.

Når en vinner er kåret, vil det uansett være temmelig i det blå hvem denne skal danne regjering med. Fire partier utover CDU og SPD vil etter alle solemerker overskride sperregrensen (5%) – FDP, De Grønne, Die Linke og AfD – og alle seks har vært over snittet tydelige på hvem de IKKE vil regjere sammen med. Ingen to-partikonstellasjoner utover en storkoalisjon av CDU og SPD vil kunne få flertall (en løsning begge uansett prøver å unngå). For flere av de tenkelige tre-partikonstellasjonene skal det også holde hardt for å oppnå flertall. Det eneste som er 100% sikkert er at AfD ikke kommer i regjering og at CDU og FDP ikke vil regjere sammen med Die Linke. Til syvende og sist er partiene tvunget til å finne ut av det med hverandre – enten slik eller slik.

I dag (og i morgen) vil dette stå i skyggen av den store styrkeprøven mellom Hannelore Kraft (=Martin Schulz) og Armin Laschet (=Angela Merkel), og dermed i siste instans også av kampen om å om å kapre de beste kortene i tvekampen om å bli Macrons tyske partner etter valget 24. september. Jeg gjentar: et usedvanlig viktig valg, ikke bare for NRW og Tyskland, men for hele Europa!

I kveld benker jeg meg foran ARDs valgsendinger. De første valgdagsmålingene kommer rundt kl. 18.00.