Karl-Heinz Kurras

Benno Ohnesorg – død 2. juni 1967

I dag, 2. juni, er det 50 år siden mordet på studenten Benno Ohnesorg. Han ble skutt på kloss hold – kaldblodig eller i affekt, sannsynligvis begge deler – av Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras i tumultene etter en demonstrasjon mot Sjahen av Irans besøk til Vest-Berlin.

«Krummestrasse», Vest-Berlin, 2. juni 1967 er startpunktet for Tysklands 1968.

I de følgende årtiene kom ikke kun et studentopprør med større vedvarende voldsomhet enn det franske, RAF og venstreekstremisme, men også en kulturrevolusjonær transformasjon som endret det (vest-)tyske samfunnet fra bunnen av: «marsjen gjennom institusjonene», selvoppgjør, historikerstrid, Wehrmacht-demaskering, fredsbevegelse, De Grønne, forfatningspatriotisme – you name it. Det flommer over av myter og legender, likes and dislikes, distanseringsmanøvre og romantiseringer rundt det tyske 1968. De aller fleste historikere, uavhengig av politisk kolør, er dog samstemte på at det Tyskland vi kjenner i dag – det liberale og progressive Tyskland – ikke ville sett ut som det gjør uten langtidsvirkningen av det som hadde sin begynnelse 2. juni 1967.

Det Tyskland som tok livet av den sakesløse romanistikkstudenten Ohnesorg var et Tyskland som holdt seg med politiledelser og polititropper med solide nazirulleblad. Oppklaringen av mordet ble fra første minutt obstruert av politi, domstoler, en hetsende og hysterisk Springerpresse, og endog av legene på klinikken i Moabit som mottok Ohnesorg mordkvelden. Der Spiegel: «Løgner, halvsannheter, etterforskninsgsfeil og tilsløringer hindret et klart blikk på hendelsene.»

Karl-Heinz Kurras ble frifunnet to ganger, i 1967 og 1970, på grunn av «bevisets stilling» – bevismaterialet var fjernet eller ødelagt. Han fortsatte sin karrière i Berlin-politiet og kunne i 27 år etter sin pensjonering i 1987 heve en god statspensjon. I 2009, fem år før Kurras død, ble det avslørt at han i det meste av etterkrigstiden hadde vært agent for Øst-tyske Stasi! Hemmeligheten om dette var han nok alene om – han og føringsoffiseren og spionkontoristene i Ministerium für Staatsicherheit i Øst-Berlin. Hatet mot alt som luktet av opprør, og den paranoide aversjonen mot alt han ikke likte, beholdt han livet ut. «Den som angriper meg blir tilintetgjort, punktum» (til Berlin-journalisten Uwe Soukup).

Fire måneder etter Ohnesorgs død ble hans sønn Lukas (49) født. Han forteller til Der Spiegel om en familie som aldri ble en familie, om lengselen etter en far og om et skadet liv: «Min far ble berømt, men ikke for noe annet enn at han var død.»

Polizeioberkommizar Karl-Heinz Kurras er død – studentmorder og DDR-spion

Polizeioberkommizar Karl-Heinz Kurras er død, 87 år gammel. Han er politimannen som skjøt studenten Benno Ohnsesorg i Berlin 2. juni 1967. Skuddene endret Tysklands  etterkrigshistorie. Det overlagte drapet på  den forsvarsløse Ohnesorg skjedde i  randsonen av en stor demonstrasjon mot  sjahen av Irans besøk i Berlin. Mange år  senere, i 2009, kom det for en dag at dette  inkarnerte symbolet på det forhatte,  autoritære etterkrigs-Tyskland hadde  arbeidet som godt betalt agent for DDR og Stasi allerede fra 1950.

(mer…)