tysk fredsbevegelse

Tvangsarbeiderne, IKEA og «kameratene» i vest – DDR-handelens irrganger på 80-tallet

Flere store handelsfirmaer , herunder IKEA og Karstadt, gjorde på 80-tallet god butikk på import av billigvarer produsert av tvangsarbeidere i DDR. Saken har vært belyst i flere større nyhetsoppslag den siste tiden. Dét en vet mindre om er at «kameratene» i vest også nøt godt av dette. Gjennom et sinnrikt system av mellommenn og dekkselskaper havnet betydelige deler av profitten i lommene på «Deutsche kommunistische Partei» (DKP), altså den vesttyske filialen av DDRs statsbærende parti (SED). Virksomheten, som nådde sitt høydepunkt på begynnelsen og midten av 80-tallet, bidro sterkt til å gi DKP en økonomisk og organisatorisk styrke langt utover det medlemstall og oppslutning skulle tilsi.

(mer…)